Pro pamětníky je tu něco z časopisu - test Lantry 2l kombi
Máte tu počteníčko které se vymyká z běžných testů v našich autočasopisech. Tady chválí korejský vůz a dokonce jej i doporučují. Asi si Škodovka zapoměla pojistit redaktora. Jinak by zase byla záporem nemožnost laskání se s měkkými plasty a absence vynikajícího  1.2 HTP. A jako lahůdku ceny benzinů v roce 1997, vzpomínáte, jak jsme nadávali, že je benzín drahý?